Glada Nyheter!

Vi på Apoteksgårdens Kognitiva Center kan meddela att vi har fått förlängt avtal och kommer att ha fortsatt adoptionsspecifikt samtalsstöd.

Vi erbjuder på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) att tillhandahålla ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinario hälso- ochs sjukvården.

Samtalsstödet ska vara tillgängligt för adopterade som är 15 år eller äldre och som är svenska medborgare.

Pris: Kostnadsfritt

Den adopterade ska inte betala någon avgift för att ta del av samtalsstödet.

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning.

Gällande samtalsstödet för adopterade arbetar vi på uppdrag av MFoF men är i övrigt helt neutrala och helt oberoende av några andra organisationer.

Rapport om utvärderingen av samtalsstödet finns nu publicerad på MFoFs webb.

Klicka här för att komma till MFoF.

Om du har frågor om enkäten kan du kontakta Hanna Pettersson, utredare på MFoF via epost: hanna.pettersson@mfof.se eller telefon 010-190 11 03 

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. 

Gällande samtalsstödet för adopterade arbetar vi på uppdrag av MFoF men är i övrigt helt neutrala och helt oberoende av några andra organisationer. 

Enkät från MFoF

Till dig som har haft samtalsstöd under denna period har vi skickat ut en enkät.

Enkäten samlas in av Sweco på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). Dina svar är helt anonyma och samlas in via en länk och analyseras av Sweco. 
MFoF och Apoteksgården kommer inte kunna ta del av enskilda personers svar. 
 
Om du har frågor om enkäten kan du kontakta Hanna Pettersson, utredare på MFoF via e-post hanna.pettersson@mfof.se eller telefon: 010- 190 11 03. 
 
Vi hoppas att du vill svara så snart som möjligt, men senast den 20 oktober.

Tack på förhand för att du tar dig tid att dela med dig av dina erfarenheter! 
 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 

Glada nyheter!

Vi erbjuder på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att tillhandahålla ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

​Samtalsstödet ska vara tillgängligt för adopterade som är 15 år eller äldre och som är svenska medborgare.

Pris: Kostnadsfritt

Den adopterade ska inte betala någon avgift för att ta del av samtalsstödet.

www.adopterad.com

Åtgärder i corona-tider

Å

I det rådande läget med covid-19 har vi på Apoteksgården ett stort ansvar att både erbjuda god vård och förhindra smittspridning. Vi har mottagningen öppen som vanligt men vidtar extra försiktighetsåtgärder såsom att sprita av rummen mellan varje patient samt att inte tillåta patienter med förkylningssymtom på mottagningen. Vi håller också säkerhetsavstånd till våra patienter. 

Nu har vi också från och med 1 maj t o m 30 september också fått möjligheten att tillåta digitala återbesök för våra landstingspatienter. Vi kan alltså vid behov eller önskemål ta de behandlande samtalen på telefon eller videosamtal. Hör bara av er om ni önskar detta alternativ. För nybesök vill vi dock träffa patienten en första gång på vår mottagning.

Stöd med corona-hantering

Behöver du rådgivning, kurs eller workshop i corona-tider?

För många arbetsgivare är det en utmanande situation, både hur man ska hantera medarbetare och kunder rent praktiskt för att minska smittspridning, men också hur man ska bemöta deras oro.

Vi hjälper dig med hur du ska möta dina medarbetare eller kunder på distans!

Välkomna till Apoteksgården!

Kurs om våld i nära relationer

Vi på Apoteksgården jobbar ständigt med att öka vår kompetens. Alla vi som jobbar här har gått webbkursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som arrangeras av Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet.

med hälsan i fokus

På Apoteksgården arbetar vi ständigt med hälsan i fokus. Vi samlar så väl psykisk som fysisk måendesvikt under vårt tak för att erbjuda en tillgänglig och högkvlitativ vård för alla. Välkommen såväl individ som organisation, via landstingsubventionerad vård, privat mm. Se mer under respektive flik ovan; Apoteksgårdens Vårdcentrum för frågor gällande fysiska besvär, läkarbedömningar o.dyl – Apoteksgårdens Kognitiva Center för allt som rör vår psykiska hälsa och mående. Tveka inte att kontakta oss – samtliga kontaktuppgifter har vi samlat här.

Välkomna!

Hos Apoteksgården ska dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s Dataskyddsförordning (GDPR = General Data Protection Regulation) och den ersätter personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt från personuppgiftslagen men skyddet för den personliga integriteten har stärks. 

Du behöver inte göra någonting men vill du veta mer om GDPR och dina rättigheter är du välkommen att höra av dig till ansvarig på Apoteksgården.