Välkomna till Apoteksgården!

med hälsan i fokus

På Apoteksgården arbetar vi ständigt med hälsan i fokus. Vi samlar så väl psykisk som fysisk måendesvikt under vårt tak för att erbjuda en tillgänglig och högkvlitativ vård för alla. Välkommen såväl individ som organisation, via landstingsubventionerad vård, privat mm. Se mer under respektive flik ovan; Apoteksgårdens Vårdcentrum för frågor gällande fysiska besvär, läkarbedömningar o.dyl – Apoteksgårdens Kognitiva Center för allt som rör vår psykiska hälsa och mående. Tveka inte att kontakta oss – samtliga kontaktuppgifter har vi samlat här.

Välkomna!

Hos Apoteksgården ska dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s Dataskyddsförordning (GDPR = General Data Protection Regulation) och den ersätter personuppgiftslagen.

Mycket är sig likt från personuppgiftslagen men skyddet för den personliga integriteten har stärks. 

Du behöver inte göra någonting men vill du veta mer om GDPR och dina rättigheter är du välkommen att höra av dig till ansvarig på Apoteksgården.