Apoteksgårdens Vårdcentrum

En hälsocentral i glesbygd

Apoteksgårdens Hälsa

Vid Apoteksgårdens Hälsa utför vi skräddarsydda hälsoundersökningar åt såväl företag som privatpersoner. Du bestämmer tillsammans med en sjuksköterska vad som kan ingå i besöket. Här kan vi hjälpa dig med det som inte ingår i den landstingssubventionerade sjukvården. Vår läkarmottagning är öppen efter tidsbokning  per telefon (se kontaktuppgifter här).

Här kan du bl.a. få hjälp med:

  • Hälsoundersökningar; Stor hälsoundersökning, Mindre hälsoundersökning, PSA-undersökning
  • Intyg för bl.a. körkort, färdtjänst, parkeringstillstånd mm.
  • TWAR-undersökning (se mer nedan)
Sköterskemottagning

Du är välkommen att boka tid till vår sjuksköterskemottagning, där vi kan hjälpa dig med:

  • Medicinsk rådgivning
  • Provtagning
  • Såromläggning, suturtagning
  • Kostrådgivning
akupunkturmottagning

Vi erbjuder akupunktur efter tidsbeställning.

TWAR

Vid Apoteksgårdens Vårdcentrum har det bedrivits en omfattande forskning om akuta och kvardröjande luftvägsinfektioner orsakade av Chlamydia pneumoniae (TWAR) och vi besitter idag stor kompetens inom området. De senaste årens ökade intresse för TWAR-Chlamydia pneumoniae infektioner har medfört att vi inte har kapacitet att ta emot alla som önskar komma för TWAR undersökning. Vi försöker därför i första hand att erbjuda undersökning till de med besvär talande för aktuell TWAR infektion. För att avgöra behovet av undersökning behöver vi information om insjuknandet, aktuella besvär, gjorda utredningar och tidigare behandling.

Läs mer om TWAR och vårt arbete kring sjukdomen här