Om Marlene

marlene alander
  • Leg. sjuksköterska/Leg. psykoterapeut – KBT
  • Lärare och handledare.

Verksamhetschef för Apoteksgårdens Hälsan, etablerad 2004, Apoteksgårdens Samtalsmottagning, etablerad 2006, samt  VD för Apoteksgårdens Kognitiva Center AB etablerad 2011.

Min målsättning för samtalsmottagningen är att erbjuda optimal behandling till individer med psykiska besvär; inget remisstvång, lätta att nå, ingen väntetid, kontinuitet och utvärderat behandlingsresultat.

Vi ska använda hela vår kompetens och profession och erbjuda  utbildning, handledning och organisationsutveckling med ett kognitivt förhållningssätt (KBT), av hög kvalitet, med kompetent personal och utvärderat resultat och med fokus både på individ, familj och organisation. Vi lyssnar in och skräddarsyr lösningar efter kundens behov.

 Vi ska arbeta förebyggande, utvecklande och problemlösande för individ, familj och organisationer. 

 bakgrund och utbildninG

Jag är sjuksköterska med fördjupning i socialpedagogik. Tidigare arbetsuppgifter har varit palliativ vård och missbruksvård. Parallellt har jag familjehem för  barn med särskilda behov. 2001 kom jag till Apoteksgårdens Vårdcentrum i Kopparberg för att hjälpa min kollega Göran  Falck med TWAR-forskning samt att vara mottagningssjuksköterska med ansvar för BVC och vaccinationsmottagningen. 2004 startade vi upp verksamheten Apoteksgårdens hälsa som jag var verksamhetschef för. Mitt intresse för socialmedicin och psykiatri ledde fram till grundutbildning i psykoterapi vid KBT Svealand och Leg. psykoterapeut vid Svenska Institutet för Psykoterapi, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm. 2006 startade vi Apoteksgårdens samtalsmottagning som jag var verksamhetschef för. Därefter har jag gått lärar- och handledarutbildning i Stockholm i samarbete med Oxford University, under vilken jag bedrev utvecklingsarbete för att tydliggöra betydelsen av sk. ’hot moments’.

min verksamhet idag

2006 startade jag Apoteksgårdens Samtalsmottagning inom organisationen för Apoteksgårdens Vårdcentrum AB, Kopparberg, med filial i Hällefors. För att utveckla verksamheten och fånga upp de grupper utav individer och organisationer som ej innefattas utav det landstingssubventionerade vårdavtalet startade jag 2011 upp Apoteksgårdens Kognitiva Center AB. Detta med målsättningen att vara första linjens psykiatri i glesbygd; att alltid erbjuda optimal behandling till individer med psykiska besvär; inget remisstvång, lätta att nå, ingen väntetid, kontinuitet och utvärderat behandlingsresultat. Sedan har verksamheten utvecklats ytterligare med drog- och alkoholbehandling, konsulentstödda familjehem/boende,  utbildning och handledning samt organisationsutveckling.

Mer information om vad som innefattas idag inom vår verksamhet, klicka här hur vi arbetar, klicka här.