Skyddat boende

Apoteksgården erbjuder även en lägenhet för skyddat boende under en begränsad tid. Vi erbjuder skydd till personer som av någon anledning inte kan stanna kvar i sitt hem (oftast våld i nära relationer). Apoteksgården tar emot kvinnor och barnfamiljer. Familjen måste klara självhushåll. 

Apoteksgården värnar om klientens självbestämmanderätt och personliga integritet. Apoteksgården tar inte emot patienter med aktivt missbruk.

Stödet vid boendet är i form av familjestöd och föräldrastöd samt en kontaktperson som hjälper till med sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider med myndighetskontakter och vårdbesök. Vid behov erbjuds läxhjälp för barnen, barnpassning och utelek samt fritidsaktiviteter. För oss är barnperspektivet viktigt och vi eftersträvar en så normal vardag som möjligt. Det är av stor vikt att det finns både en fungerande vardag och en fungerande fritid. Alla barn har skolplikt även barn som lever i skyddat boende och därför arbetar Apoteksgården för en fungerande skolgång för barnen. Vi har ett aktivt samarbete med skolan och hjälper till vid kontakt mellan skola och klient om så behövs.

Alla klienter får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet. Apoteksgården återkopplar till och har möten med placerande myndighet och regelbundna rapporter om familjens behov och våra insatser.

Vid avslut skrivs ett följebrev med sammanfattning, bedömning och rekommendation till vidare åtgärd samt hjälper till vid avflytt/vidareflytt.

En del av stödet, särskilt kring skyddat boende, är omgärdat av mycket hög sekretess, bl.a på grund av att klienterna har skyddad identitet så att det inte ska kunna gå att härleda varifrån klienterna kommer eller var de befinner sig. Om behov föreligger och det inte finns möjlighet på orten, ordnar vi de transporter som krävs, allt för att få en så fungerande vardag som möjligt.