Glada Nyheter!

Vi på Apoteksgårdens Kognitiva Center kan meddela att vi har fått förlängt avtal och kommer att ha fortsatt adoptionsspecifikt samtalsstöd.

Vi erbjuder på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) att tillhandahålla ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till målgruppen adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinario hälso- ochs sjukvården.

Samtalsstödet ska vara tillgängligt för adopterade som är 15 år eller äldre och som är svenska medborgare.

Pris: Kostnadsfritt

Den adopterade ska inte betala någon avgift för att ta del av samtalsstödet.

Apoteksgårdens Kognitiva Center AB är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, politisk tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning.

Gällande samtalsstödet för adopterade arbetar vi på uppdrag av MFoF men är i övrigt helt neutrala och helt oberoende av några andra organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *