Utbildning och utveckling

Orienteringskurs i Kognitiv Beteendeinriktad Psykoterapi – KBT

Kursens mål: Kursen ger en inblick i grunderna för KBT och riktar sig till dig som är intresserad av och nyfiken på kognitiv psykoterapi (KBT). Är en förberedande kurs inför grundläggande psykoterapiutbildning (ofta kallad steg 1).

Kursens omfattning: 50 h

Kursens upplägg: Kursen består av fem heldagsföreläsningar över en period av 10 veckor samt rekommenderade litteraturstudier. Kursen kan även beställas som intensivkurs under en vecka eller skräddarsys efter önskemål.

Föreläsningarna sker mellan kl. 9.00 och 16.00. Deltar man på föreläsningarna så erhåller man kursintyg efter avslutad kurs.

Läs mer här!

Vi skräddarsyr även utbildningar efter ert behov:
  • Orienteringsutbilding KBT
  • Uppdragsutbildningar
  • Handledning
  • Chefshandledning/coaching
  • Utredningar och kartläggningar
  • Föreläsningar
  • Konflikthantering