Vår verksamhet på 3 orter

KOPPARBERG
Apoteksgårdens samtalsmottagning, Landstingssubventionerad vård (avgift 200 kr, högkostnadsskydd gäller).

Treskillinggatan 11
714 30 Kopparberg

HÄLLEFORS
Apoteksgårdens samtalsmottagning, Landstingssubventionerad vård (avgift 200 kr, högkostnadsskydd gäller)

Källvägen 4
712 30 Hällefors

LUDVIKA

Här samlar vi tjänster som ej ingår i den landstingssubventionerade vården, riktad till dig som individ eller familj: Utredningar, alkohol- och drogterapi, KBT-inriktad samtalsterapi, utbildningar, egenterapi och handledning, samt par- och relationsterapi. Du är välkommen såväl privat som via försäkringar eller företagshälsovård (se våra samarbetspartners här).

Individ: Utredningar, neuropsykiatriska utredningar, alkohol- och drogterapi, samtalsterapi, utbildningar samt egenterapi och handledning inom utbildning.
Familj: Parterapi samt relationsterapi
Organisation: Utredningar och kartläggningar, handledning, föreläsningar, utbildningar samt konflikthantering.

Storgatan 5
771 30 Ludvika