Verksamhetsutveckling och stresshantering


När tempot ökar i vårt samhälle och arbetsliv ökar också pressen på de som lever och verkar där. Många springer fortare och jobbar hårdare för att klara verkliga och upplevda krav vilket leder till att stressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt. Att medarbetare blir sjukskrivna på grund av stress och utmattningssyndrom har ett högt pris, både för individen och för verksamheten. Att ha grundläggande kunskap om stress och stresshantering kan förebygga framtida ohälsa och ses som en nödvändig vaccinering mot skadlig stress.

Arbetsmiljöverket kom också ut 2015 med föreskrifter om arbetsgivarens ansvar när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) där det betonas att man ska arbeta förebyggande och systematiskt i dialog med medarbetarna. Våra kurser och föreläsningar syftar till att vara ett stöd i detta arbete.

Att skicka medarbetare till företagshälsovården för samtalsterapi när sjukskrivningen lurar runt hörnet kan vara välbehövligt för vissa, men många gånger kan man få lika god effekt med insatser riktade till flera medarbetare i grupp. Tidiga insatser är också viktigt. Om man kan fånga upp dessa medarbetare i tid kan man spara mycket lidande och pengar. Vi vill hjälpa er med de förebyggande insatserna!

Nedan följer några av de föreläsningar och workshops vi har att erbjuda. Vi tar naturligtvis även fram specialdesignade utbildningspaket kring stress, arbetsmiljö, kommunikation och konflikthantering utifrån uppdragsgivarens önskemål.

Föreläsning: Vad är stress?

Syfte: Förebyggande. Ge medarbetarna kunskap om hur stress fungerar biologiskt och socialt, några enkla strategier att hantera stress i vardagen samt genom några korta övningar hjälpa medarbetarna identifiera de största stressfaktorerna i sina liv.

Tid: 2 h

Målgrupp: Hela arbetsplatsen

Föreläsning: Stress och stresshantering (fördjupning)

Syfte: Förebyggande. Lär er om hur kroppen och hjärnan fungerar när det gäller stress. Ge medarbetarna kunskap om hur stress fungerar biologiskt och socialt. Genom några fördjupade övningar får medarbetarna hjälp att identifiera de största stressfaktorerna i sina liv samt ge dem några grundläggande verktyg att hantera dessa.

Tid: halvdag

Målgrupp: Hela arbetsplatsen

Föreläsning och workshop: Hur ser vår stress ut och vad gör vi åt den?

Syfte: Utbildning och kartläggning. Dels ge medarbetarna grundläggande kunskap om hur stress fungerar biologiskt och socialt, några strategier för att handskas med den, men även kartlägga hur stressen ser ut på den egna arbetsplatsen och öppna för dialog kring möjliga åtgärder. Många konkreta övningar och tips på strategier.

Tid: Heldag

Målgrupp: Hela arbetsplatsen

Föreläsning och screening: Stress och utbrändhet

Syfte: Utbilda medarbetarna om vad stress och utbrändhet är samt kartlägga vilka medarbetare som ligger i riskzonen för utbrändhet.

Tid: Halvdag

Målgrupp: Hela arbetsplatsen

Kollegiala samtal med handledning

Syfte: Förebygga sjukskrivning hos medarbetare i riskzonen för att utveckla stressrelaterad ohälsa. Förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom att skapa nätverk, öka färdigheter i och kanaler för kommunikation och dialog.

Tid: 2 h varannan vecka under totalt 10 tillfällen.

Målgrupp: Medarbetare i riskzonen för utbrändhet.

Föreläsning: Hur håller jag mina medarbetare friska? 

Syfte: Ge chefer med medarbetaransvar kunskap om stressrelaterad ohälsa, vad som orsakar den och hur den kan förebyggas, både på individnivå och gruppnivå. Föreläsningen tar också upp varningstecken, vad du som chef kan göra när en medarbetare känner av skadlig stress och hur du bäst stöttar rehabiliteringen om sjukskrivningen är ett faktum.

Tid: 2 h

Målgrupp: Chefer med medarbetaransvar. Andra i organisationen med intresse för eller behov av fördjupat arbete kring stress, förebyggande arbete och rehabilitering.

Föreläsning och workshop: Hur kan jag arbeta med den psykosociala arbetsmiljön?

Syfte: Ge chefer med medarbetaransvar kunskap om stressrelaterad ohälsa, vad som orsakar den och hur den kan förebyggas, både på individnivå och gruppnivå. Föreläsningen tar också upp varningstecken, vad du som chef kan göra när en medarbetare känner av skadlig stress och hur du bäst stöttar rehabiliteringen om sjukskrivningen är ett faktum. Föreläsningen varvas med diskussioner och övningar för att ge stöd att titta på hur det ser ut på den egna arbetsplatsen och ta fram en grund för fortsatt arbete med att utveckla arbetet med att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna trivs, har balans mellan krav och resurser och kan ge sitt bästa.

Tid: halvdag

Målgrupp: Chefer med medarbetaransvar

Handledning: Utveckla och leda friska arbetsgrupper

Syfte: Fortlöpande handledning till chefer som vill arbeta systematiskt med att förebygga stressrelaterad ohälsa hos sina medarbetare och utveckla den psykosociala arbetsmiljön i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Tid: 2 h per tillfälle

Målgrupp: Chefer med medarbetaransvar