Vi som jobbar här

Marlene Alander, VD Apoteksgårdens Kognitiva Center AB

Leg. sjuksköterska/Leg. psykoterapeut KBT

Lärare och handledare KBT

Göran Falck, VD Apoteksgårdens Vårdcentrum AB

docent i allmänmedicinen

Leg. Läkare

Lotta Trolander

Administratör/Sekreterare

Ingela Bok

Diplomerad A-terapeut. Alkohol o drogterapeut.

Grundutbildning i psykoterapi KBT (steg 1)

Diplomerad Motivatör SJII.

Åsa Nilsson                       070 628 27 24

Leg. pedagog

Grundutbildning i psykoterapi KBT (steg 1)

Diplomerad inom MI (motiverande samtal)

 

Linda-Marie Carlsson      

Socionom

Grundutbildning i psykoterapi KBT (steg 1)

Lennart Wallin

Aukt. Socionom

Leg. psykoterapeut KBT

Lärare och handledare KBT